Podjetje Kariera

Kariera

Roto, priložnost za vašo kariero...

Skupino ROTO predstavlja 10 podjetij s proizvodnjo v 4 državah. V letu 2008 so zaposlili preko 30 strokovnjakov iz različnih tehničnih poklicev. Tako ob koncu leta 2008 skupaj zaposluje preko 200 ljudi. V podjetju so poleg Slovencev zaposleni tudi Avstrijci, Hrvati, Srbi in Makedonci, v prodajnih predstavništvih pa tudi Angleži, Slovaki in Francozi.

IZOBRAŽEVANJE
Izobrazbena struktura v podjetju kaže na intenzivno vlaganje v izobraževanje zaposlenih. Kar preko polovico zaposlenih ima vsaj peto stopnjo izobrazbe. V razvoju in trženju prevladuje izobrazba VII. stopnje in več. Večina zaposlenih se dodatno izobražuje.
Leta 2002 je bila ustanovljena ROTO AKADEMIJA, inštitucija za izobraževanje zaposlenih v podjetju ROTO. Najpomembnejše aktivnosti Roto Akademije je organizacija marketinško-razvojnih konferenc v skupni ROTO in številnih seminarjev ter delavnic, na katerih predavajo priznani domači in tuji strokovnjaki.
Velik vložek v izobraževanje v podjetju potrjuje tudi dvakrtana uvrstitev podjetja ROTO med "TOP 10 slovenskih podjetij v IZOBRAŽEVANJU".

INOVATIVNOST
Inovativnost je ena izmed ključnih vrednot hitro rastočih podjetij. Roto letno razvije preko 100 novih izdelkov, za katere je prejel številna mednarodna priznanja in nagrade za inovacije na področju izdelkov in tehnologij. Ugodno okolje za razvoj novih izdelkov omogoča tudi nov razvojni center z laboratorijem, kjer raziskovalno razvojna skupina podjetja Roto skupaj s strokovnjaki iz inštitutov razvija vodilne izdelke za svetovno tržišče.