Podjetje Predstavitev

Predstavitev

Skupino ROTO predstavlja 10 družb s proizvodnjo v štirih evropskih državah. Družba je v zasebni lasti in že preko 35 let prisotna na domačem in tujem tržišču kot uspešen proizvajalec izdelkov iz plastičnih mas in zanesljiv poslovni partner.

Z več kot 4000 izdelki do volumna 25m³ in letno predelavo preko 3 mio kg polimerov spadamo med vodilna podjetja, s proizvodnjo po tehnologiji rotomolding v Evropi. Družbe v skupini beležijo rast letnih prihodkov preko 20%, kar je rezultat neprestanega razvoja izdelkov, vlaganja v sodobne proizvodne zmogljivosti ter uspešne prodaje na vseh kontinentih.

Z lastnim razvojnim oddelkom in proizvodnjo iz leta v leto širimo in razvijamo številne nove izdelke. V povprečju izdelamo dva nova izdelka na teden.

Konkurenčne prednosti družbe Roto izvirajo iz drugačnosti in fleksibilnosti, inovativnostjo v trženju in dobri tehnično tehnološki podpori kupcu. Na trgu zapolnjujemo tržne vrzeli, ki v fazi rasti življenjskega ciklusa izdelka prenehajo v izdelke za masovno proizvodnjo. S funkcionalno oblikovanimi izdelki povečujemo dodano vrednost izdelkom, povečujemo kakovosti izdelave, nudimo prodajne storitve, vgrajujemo komponente v plastične izdelke za celovito rešitev problemov kupcev, uporabljamo inteligentne materiale in sodobne tehnologije proizvodnje.