Pogosta vprašanja
roto

ROTO
Podjetje za predelavo in trženje d.o.o.

Černelavci, Gorička 150
9000 Murska Sobota

Rotoproducts
t: +386 (0)2 52 52 173
f: +386 (0)2 52 52 161
e: info@roto.si

Rotoindustry
t: +386 (0)2 52 52 176
f: +386 (0)2 52 52 171
e: industry@roto.si

i:  www.roto.si


KAKO IZBEREMO PRIMERNO VELIKOST ZBIRALNIKA?

     
 • 1000 L - 3500 L za zalivanje vrta
 • 5000 L za zalivanje vrta + pranje avtomobila + wc kotlički
 • 8000 L za zalivanje vrta+ pranje avtomobila + wc kotlički + pralni stroj
 • 12000 L za zalivanje vrta+ pranje avtomobila + wc kotlički + pralni stroj + pomivalni stroj
 • 20000 L za zalivanje vrta+ pranje avtomobila + wc kotlički + pralni stroj + pomivalni stroj + tuširanje

Na 25 do 45 kvadratnih metrov strešne površine priporočamo 1000 L zbiralnik.


KAKO VGRADIM ZBIRALNIK?

Enostavna in poceni vgradnja v nekaj urah.Izkopljemo jamo v katero položimo rezervoar ter ga povežemo s cevmi in zasipljemo s peskom (hkrati polnimo z vodo). Zagotovljena je 100% vodotesnost. Priloga – navodila za vkop.


KAKO VZDRŽUJEM IN ČISTIM ZBIRALNIK?

Rezervoar ne potrebuje posebnega vzdrževanja, občasno očistimo filtre oz. peskolove. 


KOLIKO PRIVARČUJEM Z ZBIRANJEM DEŽEVNICE?

Z zbiralnikom privarčujemo do 50€ mesečno. Tudi pri uporabi vode so vedno bolj pomembni ukrepi, ki so prijazni okolju in naši denarnici. V preteklih letih je poraba vode na osebo vedno bolj rasla. Trenutno znaša poraba vode na osebo okoli 150 litrov dnevno. Pri tem pa gre večinoma za dragoceno pitno vodo. Le 4-5% pitne vode se porabi za kuhanje in pitje. Na primer: pri kopanju v kadi porabimo 3-kratno količino tople vode v primerjavi s prhanjem. Z zbiralniki zmanjšamo porabo vode iz vodovoda ter tako privarčujemo pri stroških komunalnih dajatev (do 50 € mesečno - z zbiralniki deževnice zmanjšamo porabo vode iz vodovoda kar posledično pomeni manjši strošek komunalnega prispevka). 


KAKO PRISPEVAM K VAROVANJU OKOLJA Z ZBIRANJEM DEŽEVNICE?

Za 98% naših potreb po vodi ne potrebujemo pitne vode. Slovenija je obdarjena s kakovostno vodo, vendar pa okoli 98% naših potreb po vodi ne zahteva pitne vode (npr. splakovanje stranišča, pralni stroj, zalivanje vrta in zelenih površin, pranje avtomobila itd.) ena oseba bi na dan lahko prihranila okoli 100 L drage pitne vode in sicer tako, da bi jo nadomestila z deževnico.Z zbiranjem deževnice prispevamo k VAROVANJU OKOLJA, saj se zmanjša poraba pitne vode. izboljšamo lastno oskrbo z vodo in zmanjšamo odvisnost od vodovoda. Primerni predvsem za gospodinjstva, ki nimajo lastnega vodovoda.


MI ZBIRALNIK ZAGOTOVI NEODVISNO OSKRBO Z VODO TUDI V SUŠNIH MESECIH?

ZALOGA VODE – Deževnica se lahko uporablja za vsa gospodinjska dela razen za pitje in pripravo hrane. Po izračunih je prikazano, da se v gospodinjstvu porabi le 2% pitne vode za hrano in pijačo, za vse ostalo lahko uporabljano deževnico. Deževnico lahko uporabljamo za zalivanje vrta, pranje perila, pranje avtomobila, pomivanje posode, spiranje stranišč. Zbiralnik omogoča lastno zalogo vode in s tem zalivanje v sušnih mesecih, ko je prepovedana uporaba vode iz vodovodnega omrežja.


ALI JE BOLJE PRATI PERILO Z DEŽEVNICO?

MEHKA VODA – deževnica je mehka voda, saj ne vsebuje vodnega kamna in je zato zelo primerna za pranje perila. 


ALI JE BOLJE ZALIVATI VRT Z DEŽEVNICO ALI Z VODO IZ VODOVODA?

DEŽEVNICA BOLJŠA ZA ZALIVANJE – deževnica je bogata s hranljivimi snovmi in ne vsebuje klora, zato je primernejša za zalivanje rož in vrtnin.


KAKŠNA JE KAKOVOST ZBIRALNIKA IN GARANCIJA?

KAKOVOST DELOVANJA, DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA, ZANESLJIVOST IN ZAUPANJE. ROTO je pionir na področju proizvodnje rezervoarjev v Sloveniji in Evropi. Rezervoarje vgrajujemo v 26 državah po vsem svetu. Vgrajenih je že preko 20.000 ROTO rezervoarjev 500 do 50.000 L različnih tipov, greznic in čistilnih naprav.  Nagrada Inštituta za gradbeništvo ZRMK v 2009 potrjuje odličnost rezervoarja po oceni gradbene stroke. TRADICIJA IN STROKOVNOST. Podjetje ROTO in Kovinoplastika Pavlinjek je slovenski proizvajalec plastičnih izdelkov z 35 letno tradicijo. Izdelki so plod lastnega znanja inženirjev in sodelovanja z inštituti ter natančnega dela preko 200 zaposlenih. Zasebno podjetje s sedežem v Murski Soboti, ima tudi hčerinska proizvodna podjetja na Hrvaškem, Srbiji, BiH in Makedoniji. Izdelki so izdelani v skladu z EU standardi ISO 9001 in ekološkim standardom ISO 14000. Podjetje ima lastno proizvodnjo, lastni razvojni center (od ideje do izvedbe), lastno prodajno - potniško mrežo doma in po svetu, lasten transport. Podjetje ROTO je prejemnik številnih priznanj kot so »Nagrada za izjemne gospodarske dosežke pri GZS«, Okoljsko partnerstva, Znak gostoljubnosti, Znak kakovosti v graditeljstvu, itd.
Zbiralnik je 100% vodotesen. Odporen je na pritisk zemljine, material polietilen je UV stabilen in primeren za pitno vodo. Zbiralnik je proizveden v skladu z evropskimi standardi EN 4613 in ISO 9001 ter ISO 14000. Življenjska doba rezervoarja je 50 let. Garancija je 5 let (priloga).


KAKŠEN SERVIS NUDI ROTO?

24 URNI SERVIS STROKOVNEGA OSEBJA – nudimo naslednje storitve:

 • povezovanje rezervoarjev,
 • vgradnja dodatnih delov,
 • dostava (tudi s dvigalom-hijapom) in vgradnja v jamo,
 • nadzor pri zakopu in
 • svetovanje na terenu.
 • Izobraževanje uporabnika o vzdrževanju in pravilni uporabi rezervoarja,
 • organizacija oz nadzor vgradnje in vkopa.
 • Servisni tel: 02/5252-173

KAKO HITRO LAHKO DOBIM ZBIRALNIK IN KAKO JE Z DOSTAVO?

Roto je slovenski proizvajalec z lastno logistiko. Izdelek vam dostavimo v 5-10 dneh na gradbišče ali ustrezno lokacijo.


KAKŠNO OPREMO POTREBUJEM POLEG ZBIRALNIKA?

Roto nudi celovito rešitev zbiranja deževnice s sistemom filtriranja in izčrpavanja. Vsi deli so med seboj kompatibilni, kakovostni (npr. Grundfos črpalke) in hitro dobavljivi. Za zbiranje deževnice potrebujemo:

1. Lovilno površino – streha ali naravni vir.
2. Zbiralne cevi (žleb). Deževnica se s strehe preko žlebov vodi do zbirne cevi, ki je povezana z zbiralnikom. Zbirna cev mora biti dovolj velika, da lahko po njej odteče vsa prestrežna voda do peskolova in filtra.
3. Peskolov, kjer se ločijo kamenčki, listje, pesek.
4. Dovodno cev od peskolova v zbiralnik.
5. Filter pogojuje varčno vzdrževanje, omogoča enostavno čiščenje brez stranskih učinkov, zahteva stalno intenzivno vzdrževanje, da se izognemo velikim izgubam vode. Vsa voda, ki priteče s strehe v zbiralnik, se mora filtrirati, nadaljnja filtriranja niso več potrebna
6. Zbiralnik iz polietilena. Zbiralnik je lahko opremljen s finim filtrom, priključkom, prelivom, sesalnim priključkom, po potrebi s povezovalnimi cevmi za več rezervoarjev


KAJ MORAM ZAGOTOVITI OB VKOPU?

Ob zbiralniku zagotovimo:

 • samostojno odstranjevanje tujkov, ki so lažji od vode in plavajo na površini.
 • prost dostop do zbiralnika, enostavno čiščenje in poceni vzdrževanje.
 • pretok deževnice naj bo poniknjen v zemljišče (v tem primeru odpade kanalski priključek).
 • sistemsko ločimo zbrano vodo od pitne vode (vsi iztoki deževnice naj bodo posebej označeni).
 • izliv naj bo nad vodno gladino, nikoli v zbiralniku samem.
 • po potrebi omogočimo minimalni dotok pitne vode.
 • če želimo v hiši uporabljati deževnico, moramo zgraditi dva ločena vodovodna sistema.
 • sesalnio cev, če je črpalka v zgradbi.
 • tlačno črpalko.
 • za nemoten dovod deževnice do vseh porabnikov, v sistemu zagotovimo pravilen tlak: manjši hidrofor vgradimo pred rez-vodnim omrežjem. Črpalka se vključi, kadar pade tlak v sistemu.
 • zaradi velike prisotnosti kisika v deževnici priporočamo cevi iz umetnih mas.
 • razdelilno omrežje.
 • iztok vode opremite z magnetnim ventilom, ki ga vodi nivojno stikalo v zbiralniku in se vklopi takrat, ko nivo doseže minimum. Možno je tudi odpiranje in zapiranje ventila z roko.
 • Iztočne armature.

KAJ MORAM ZAGOTOVITI PRED IZDOBAVO?

Naročnik se mora posvetovati s prodajalcem glede dodatnih priključkov, vtočne oz iztočne cevi ter vgradnje filtrov. S prodajalcem se posvetujte glede višine nasipanega materiala na rezervoar, definirajte povoznost ali pohodnost nad rezervoarjem, morebitno območje podtalnice oz polzečega terena.


KAJ LAHKO POČNEM Z ZBIRALNIKOM PO IZTEKU NJEGOVE ŽIVLJENJSKE DOBE?

Zbiralnik lahko 100% recikliramo. Zbiralnik vrnete podjetju ROTO in pri nakupu novega prejmete 25% popusta.


KOLIKO KANALET POTREBUJEMO?

V hiši namestimo toliko kanalet, koliko vertikalnih žlebov imamo.


NAMEN KANALETE

Kanaleta lahko služi kot umirjevalec vode.


ZBIRANJE DEŽEVNICE

Če zbiramo deževnico iz več žlebov, lahko cevi speljemo v en zbirni peskolov iz katerega potem napeljemo vodo v zbiralnik.


VGRADNJA PESKOLOVA

Pri večjih objektih priporočamo vgradnjo večih peskolovov oz. lahko peskolov nadomesti kanaleto.


KAJ VSEBUJE PROFI VRTNI KOMPLET?

Komplet vsebuje tudi vrtni Gardena jašek na katerega namestimo cev za zalivanje.


ČRPALKA

Črpalka je potopna in vodno hlajena.


KATERA VELIKOST PONIKOVALNEGA JAŠKA JE PRIMERENA ZA 5000 L REZERVOAR?

Za 5000 L rezervoar je primeren ponikovalni jašek velikosti 1000 x 2000mm.


VGRADNJA POVOZNEGA POKROVA

Polyefinski pokrov vgradimo, kadar želimo povoznost z osebnimi vozili. Kadar želimo pozvoznost s tovornimi vozili, namestimo litoželezne pokrove z betonskim vencem oz. armirano betonsko ploščo.


KAKO ZAVARUJEMO ODPRTINO V REZERVOAR?

Pokrov lahko pritrdimo z dvema vijakoma in tako zavarujemo odprtino v rezervoar pred otroki.


KAKO LAHKO PREČISTIMO VODO?

Vodo lahko prečistimo tudi preden priteče v zbiralnik tako, da jo speljemo skozi paskolov oz. peskolov s sitom za listje.


KAM ODTEKA VIŠEK VODE OB NALIVIH?

Višek vode iz rezervoarja odteka v ponikalnico skozi cev 110 mm ob nalivih, kadar je rezervoar poln ali kadar je filter preveč umazan. 


ČEMU SLUŽI TLAČNO STIKALO?

Tlačno stikalo služi, da je voda vedno pod pritiskom, ko odpremo pipo.


ČEMU SLUŽI MAGNETNI VENTIL?

Magnetni ventil preklaplja vir vode med deževnico in javnim omrežjem v kolikor je potrebno (npr. kadar zmanjka vode v zbiralniki), pri čemer prednost daje deževnici.


POLNITEV 50 L REZERVOARJA

Mali rezervoar 50 L se polni iz vodovoda za zalogo preden gre v hišno omrežje, ker je prepovedano obremenjevati javno omrežje neposredno z tlačnimi črpalkami. Na dnu ima nameščeno odprtino za višek vode.


SUHI TOK

Ploveč v rezervoarju plava pod gladino in pošlje signal za preklop, ko vode v rezervoarju zmanjka.


ZALOGE SANITARNE VODE

Rezervoar lahko izdelamo v črni barvi, da se v njem voda ogreje. Rezevoar postavimo na streho in voda pod prostim padom teče do uporabnika (ne potebujemo črpalke, voda je ogreta in primerna za sanitarno uporabo).


ČIŠČENJE VODE PRED PRITOKOM V ZBIRALNIK

Čiščenje vode preden priteče v zbiralnik zagotovimo z vgraditvijo žlebnega filtra. Ta tudi omogoča iztok vode, kadar je sod napolnjen z vodo. 


VTOK VODE V ZBIRALNIK

Vtok vode v zbiralnik – lahko speljemo od strani, tako da v rezervoarju izrežemo luknjo premera 110 mm, vanj vstavimo tesnilo in žleb / cev.


KJE VGRAJUJEMO LOVILCE OLJ?

V skladu z direktivo EU morajo biti oljni separatorji vgrajeni na: • parkirnih prostorih (pokrite ali odprte površine) • bencinskih servisih • servisnih delavnicah • avtopralnicah • skladiščih goriva • avtocestah • transformatorskih postajah industrijskih površinah, ipd.


KAJ SO MINERALNA OLJA?

Mineralna olja so organske nepolarne spojine ogljika in vodika, splošna formula je CnHn+2, gostota ρ < 1g/cm3 (plava na vodi) in sem po večini uvrščamo dizel, biodizel, nafto, benzin, motorno, hidravlično, strojno, transformatorsko, kurilno olje in olje za menjalnike, reduktorje, sintetična maziva, itd… Mineralna olja nastajajo zaradi prometa, razlitja, puščanja rezervoarjev goriv in drugih agregatov na mestih zunanjih in notranjih utrjenih površinah parkirišč, garaž, skladišč,…


ZAKONODAJA IN STANDARDI GLEDE LOVILCEV OLJ

Roto oljne separatorje uporabljamo, kadar imamo obdelavo odpadne vode z izločanjem lahkih tekočin, katere velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v skladu s standardom SIST EN 858-1, SIST EN 858-2 in pravilnikom o Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja Uradni list RS 47/05.


VRSTE LOVILCEV OLJ

V osnovi so oljni separatorji razdeljeni v dve klasi. I. klasa z obremenitvijo iztoka do 5 mg/l in II. klasa z obremenitvijo iztoka do 100 mg/l. Oljni separatorji I. klase so običajno s filtrom in se uporabljajo tam, kjer se meteorne in procesne odpadne vode spuščajo v vodo. Olnji separatorji II. klase so običajno gravitacijski in se uporabljajo tam, kjer se meteorne in procesne odpadne vode spuščajo v kanalizacijo.


LOVILCI OLJ Z BYPASOM

Po SIST EN 858-2 oljni separatorji z by-pass-om omogočajo, da se tok tekočine, ki prekorači največji dovoljeni pretok, spelje preko by-pass-a, ki je integriran v  oljnem separatorju. Oljni separatorji z by-pass-om niso primerni za obdelavo umazane vode iz obrti, industrijskih procesov, bencinskih črpalk, avtopralnic in čiščenja delov, ki so umazani z mineralnim oljem itd. Njihovo uporabo moramo omejiti na primere, pri katerih ni verjetno, da bo prišlo do pomembnejšega onesnaženja z lahkimi tekočinami mineralnega izvora pri močnem nalivu padavinske vode. Oljne separatorje z by-pass-om lahko uporabimo za obdelavo z mineralnim oljem onesnažene padavinske vode, ki priteče iz utrjenih površin kot so parkirišča, cestišča, delovna dvorišča. Iztok iz njih je speljan v javno kanalizacijo. Na vodovarstvenem območju jih ne vgrajujemo.


LOVILEC OLJ JE NAREJEN IZ POLIETILENA.

Rezervoar, notranji prekat, vtočna cev, iztočna cev, poviški in pokrovi so narejeni iz naravi prijaznega polietilena (LLDPE), katerega je mogoče 100% reciklirati. Material je odporen na agresivne vplive okolja, tako da sprememba temperatur ipd. skozi letne čase ne vplivajo na karakteristike materiala. Vsak oljni separator je od izvedbe do kupca izpostavljen notranji kontroli proizvodnje –materiala.


KATERE SO PREDNOSTI ROTO LOVILCA OLJ?

 • proizvaja jih slovenski proizvajalec z lastno razvito tehnologijo
 • oljni separator je v skladu s standardom SIST EN 858-1, SIST EN 858-2 in pravilnikom o Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja Uradni list RS 47/05
 • izdelan je iz obstojnega, trdega polietilena (LLDPE)
 • ima dolgo življenjsko dobo
 • možna je 100% reciklaža
 • so vodotesni
 • hitra in enostavna montaža (majhna teža, opaževanje, ne rabimo zidarjev, betonskih mešalcev, itd.)
 • enostavno vzdrževanje
 • nizki obratovalni stroški
 • konkurenčna cena, ipd.

SISTEM DELOVANJA LOVILCEV OLJ - POSTOPEK ČIŠČENJA VODE

Onesnažena voda pomešana z oljem in blatom steče iz cestne površine v kanalizacijski sistem ali neposredno v naravo. To blato je pogosto kontaminirano z oljem. Rotojevi oljni separatorji so konstruirani tako, da očistijo vodo od olja in blata. Za optimalni učinek se običajno uporablja dvodelni serparator. Prvi del separatorja loči blato od vode, zatem pa drugi del loči olje od vode. Z oljem, maščobami in ostalim blatom onesnažena voda se preko dotoka dovaja v usedalnik ali prvi prekat, pri čemer dotočna cev skrbi za umirjanje toka in skoraj brezturbulenčne razmere, ki so potrebne za učinkovito sedimentacijo - usedanje. Usedalnik ima funkcijo lovilca blata, peska, finega mulja ter ostale grobe umazanije in zadržuje usedljiva onesnaženja in s tem v kar največji meri razbremenjuje filter za olje. Sledi sedimentacija grobe umazanije in finega blata, ter dvigovanje oljnih kapljic in ostalih maščob na površino nivoja vode. Voda, ki je predhodno s pomočjo usedalnika očiščena finega blata in druge umazanije se potem, ko je dosežen ustrezni nivo, preko zaslona preliva v drugi prekat. Tu prevzame funkcijo nadaljnjega čiščenja filter - vložek za olje, ki vodo ustrezno prečisti (odstranijo se vse oljne in maščobne nečistoče). Če je olja preveč in s tem obstaja možnost, da bi olje prišlo v iztočno cev reagira avtomatsko zapiralo, ki le – to preprečuje. Tako prečiščena voda se potem iz koša odvaja skozi odtok v vodotoke. Če ni nameščen filter, se voda prečisti do stopnje, ko jo je možno spuščati v kanalizacijo. Na izpustni cevi je v notranjosti rezervoarja – oljnega separatorja odprtina, skozi katero lahko kontroliramo, kakšna je voda na izpustu.


VZDRŽEVANJE LOVILCEV OLJ PO VGRADNJI

Oljne separatorje je potrebno čistiti. Kontrolo v separatorju vršimo tedensko – vizuelno in analiziramo mesečno z zapisovanjem v dnevnik. Kontrolo je obvezno potrebno vršiti po vsakem večjem nalivu in daljšem sušnem obdobju. V usedalniku je potrebno izvajati kontrolo usedenega blata in plavajočega olja na površini. Vzdrževanje naj opravi potrjena družba za čiščenje. Olje se odstrani in zatem se transportira za nadaljnjo obdelavo. Med vzdrževanjem se mora stranske stene separatorja, vhodne odprtine ter cev za odstranitev olja očistiti z visokotlačnimi pralnimi napravami. Vizualno se mora pregledati tudi plovec in pokrov. Po očiščenju se mora sonda elektronske alarmne naprave očistiti z mehko krpo tako, da se senzorji ne poškodujejo. Separator napolnite s čisto vodo, da zagotovite pravilno delovanje že od samega začetka delovanja.

Merjenje usedlin v prvem prekatu: 

 • ko je voda v separatorju popolnoma umirjena, porinemo palico počasi na dno rezervoarja – oljnega separatorja. Odčitamo, koliko cm palice stoji od pokrova - poviška ven in zapišemo kot npr. x =…cm,
 • krog montiramo na palico in v enakih pogojih spustimo palico s krogom v rezervoar – oljni separator, počasi spuščamo, da dosežemo gladino – zgornjo površino usedlin. Odčitamo koliko cm palice stoji od pokrova - poviška ven in zapišemo kot npr. y =…cm,
 • odčitek y odštejemo od x in dobimo višino usedlin 
 • če je celotna višina vode npr. z =…. cm praznimo, ko je višina mulja ½ vrednosti višine z-ja.


Postopek analiziranja v drugem prekatu:

 • merilni trak namažemo s priloženo pasto 10 cm višje, kot je gladina tekočine - merilni trak mora biti suh in tekočina v oljnem separatorju mirna
 • počasi merilni trak spuščamo na dno rezervoarja. Izberemo si prostor, ki je v vertikali dostopen do dna
 • ko merilni trak doseže dno, počakamo cca. 15 sekund, da pride do reakcije, katera nam prikaže višino olja 
 • počasi dvignemo merilni trak iz rezervoarja in odčitamo višino olja 
 • področje, kjer se obarva RDEČE – je voda, kjer je barva olja - je OLJE.

Če je olje od gladine v notranjost (glej tabelo) cm obarvano z barvo olja, je potrebno izvesti čiščenje oljnega separatorja. Čiščenje lahko izvaja le pooblaščena organizacija, npr. komunalno podjetje. Posebej moramo paziti, da ne pride do zaprtja varovala v filtru, saj lahko pride do vdora vode nad pokrov ali v objekt. Le fizično lahko sprostimo pretok in seveda obvezno naročimo čiščenje. Da preprečimo le – to je potrebno vršiti kontrole o vsebnosti olj v separatorjih in sprotno vršiti praznjenje. Filter čistimo tako, da ga vzamemo ven, razprostremo in očistimo z vodo, lahko pa naročimo novi filter v podjetju Roto (vedeti moramo tip oljnega separatorja). Voda, s katero izpiramo filter, je poseben odpad in ne sme preiti v naravo.


IZBIRA VELIKOSTI LOVILCA OLJ

Vaša potreba po oljnem separatorju lahkih tekočin je naslednja:

 • zbirna površina meteornih vod v m2, ki se bodo prečistile v oljem separatorju in spuščale v:
 • kanalizacijo,
 • vodo.


Zbirna površina je površinsko urejena in namenjena za:

 • parkiranje osebnih avtomobilov,
 • tovornjakov,
 • kmetijskih strojev, ipd.

Na zbirni površini se občasno (ali stalno) opravlja istočasno ročno pranje iz (število) pip.
Velikost oljnih separatorjev se določa z nazivnim številom NS, ki je enako pretoku v l/s.Normalne velikosti so določene v poglavju 5 SIST EN 858 – 1.
Določitev nazivnega števila NS, se opravi po naslednji formuli: NS=( Qr + fx x Qs) x fd

NS = nominalni obseg v l/s
Qr = maksimalni pretok deževnice v l/s
fx = zadrževalni ali varnostni faktor, odvisen od narave izpusta (Tabela I)
Qs = maksimalni pretok odpadne vode v l./s
Fd = faktor gostote za primerno lahko tekočino (Tabela I)

Tabela I:

 Način uporabe  fx 
Industrijske odpadne vode, avtomobilske pralnice, bencinske postaje, čiščenje z oljem umazanih delov, ipd. 

           
2

 Z oljem umazana deževnica iz nepropustnih mest: parkirišča, ceste, tovarniška dvorišča, ipd.  0
Zadržite vsa razlitja lahkih tekočin - zaščitite območje okolice 1

 Tabela II:

Klasa Faktor gostote fd (g/cm³)
  do 0,85 od 0,85 do 0,90 od 0,90 do 0,95
Klasa II 1 2 3
Klasa I 1 1,5 2
Kombinacija klase I in klase II 1 1 1


1. Primer:
Z oljem umazana voda, ki izteče iz avtomobilske pralnice, se ne sme pustiti neočiščene. Pod predpostavko, da znaša vsaka umazana voda iz vsake čistilne naprave 2 l/s, se v tem primeru delujoča avtomobilska pralnica sestoji iz dveh visokotlačnih pralnih enot. Po normativu EN858-2 se mora vključiti količino 1 l/s za vsako naknadno pralno enoto. V končni fazi je skupna količina vode (Qr) na tem območju 3 l/s.. Na razpolago ni nobene druge odpadne vode razen vode iz avtopralnice (Qs = 0). V primeru, da se uporablja separator I. klase, se lahko poišče fd v tabeli II. Temu sledi, da je gostota motornega olja 0,89 tako, da znaša fd = 1,5. V tabeli I poiščite, da je fx = 2.
Rešitev:
Z uporabo formule NS=( Qr + fx x Qs) x fd sledi,
Qs = 3 l/s
Qr = 0
fx = 2 fd = 1,5
da znaša NS = 9 l/s.
Najprimernejši Roto oljni separator klase I je v tem primeru NS 10. Sedaj se v kombinaciji s separatorjem blata lahko odpadna voda očisti od lahkih tekočin po normativu EN858 z Roto oljnim separatorjem.

2. Primer:
Z oljem umazana voda na parkirišču površine 1200 m2 se ne sme speljati v kanale neočiščena. V močnem deževju pade na zemljo približno 0,015 l/m2/s vode. V tem primeru je skupni pretok kontaminirane vode (Qr), ki steče od parkirišča 18 l/s in pri tem ni nobene dodatne odpadne vode (Qs = 0). V primeru, da se uporablja separator klase I, se lahko poišče fd v tabeli II. Gostota motornega olja znaša 0,89, tako je fd = 1,5 in NS 27 l/s.
Rešitev:
Z uporabo formule NS=( Qr + fx x Qs) x fd sledi,
Qs = 18 l/s
Qr = 0
fx = 0
fd = 1,5
da znaša NS = 27 l/s.
Najprimernejši Roto oljni separator je v tem primeru NS 30, v kombinaciji z odvodom NS = 10 po normativu EN858.

3. Primer:
DIMENZIONIRANJE LOVILCA OLJ po SIST 858-2 PARKIRIŠČE IN CESTNE POVRŠINE OKOLI OBJEKTOV

Osnovni podatki    
Izbira lovilca lovilec z bypassom  
Pretok na lovilec meteorne vode Qr 90,20 l/sek
Pretok na lovilec fekalne vode Qs 0 l/sek
Jakost naliva i 201,54 l/s/ha
Površina področja A 2855 m²
Odtočni koeficient  ψ 1
Gostota ogljikovodika   0,85 g/cm³
Zadrževalni faktor fx 0
Faktor gostote fd 1
Dimenzioniranje lovilca    
Pretok na lovilec  Qr= ψ*i*A 57,54 l/s
Velikost lovilca  NS=(Qr+fx*Qs)*fd 57,54 
Izberem lovilec ROTO LOVILEC OLJ tip
NS75
 

KJE VGRAJUJEMO LOVILCE MAŠČOB?

Lovilci maščob se uporabljajo v gostinskih in industrijskih obratih, iz katerih se z odplakami v okolje izločajo maščobe in olja organskega izvora:

 • gostišča, restavracije, hoteli, velike kuhinje, restavracije hitre hrane, kantine
 • živilska industrija, klavnice, mesnice, tovarne za predelavo mesa
 • bolnišnice
 • rafinerije jedilnega olja
 • počivališča ob avtocestah
 • šole, vrtci, dijaški in študentski domovi
 • domovi upokojencev
 • podjetja z urejeno notranjo prehrano itd.

ZAKAJ VGRADITI LOVILEC MAŠČOB?

Maščobe in drugi delci v primeru, če ni nameščenega lovilca maščob, stečejo v kanalizacijski sistem, kjer se lahko strdijo in povzročijo zastoje in zamašitve ter prekomerno onesnažijo vodotoke.


STANDARDI IN ZAKONODAJA ZA LOVILCE MAŠČOB

V kanalizacijo je dovoljeno spuščati do 100 mg/l maščob in v vodo do 20 mg/l maščob. ROTO lovilci maščob so dimenzionirani in izdelani v skladu s SIST EN 1825-1 in DIN 4040.


LOVILEC MAŠČOB JE IZDELAN IZ POLIETILENA.

Lovilec in vse komponente so narejeni iz naravi prijaznega polietilena (LLDPE), katerega je mogoče 100% reciklirati. Material je odporen na agresivne vplive okolja, tako da sprememba temperatur ipd. skozi letne čase ne vplivajo na karakteristike materiala. Vsak maščobnik je od izvedbe do kupca izpostavljen notranji kontroli proizvodnje –materiala.


IZRAČUN PRIMERNE VELIKOSTI LOVILCA MAŠČOB

Velikost lovilca maščob določimo glede na število obrokov oziroma največji možen pretok onesnažene vode, vrste onesnaženosti, temperaturo odplak in uporabo čistilnih sredstev. Določitev velikosti se lahko opravi po formuli:

NG = Qs x fd x ft x fr x fm

Qs…količina umazanih odpadnih voda v l/s
fd…faktor gostote maščob ( če je ta večji ali manjši od 0.94 g/cm3)
ft…faktor temperature (če je ta višja od 50◦C, se poveča)
fr…faktor pralnih sredstev fm…faktor povečano izločenih maščob


PREDNOSTI ROTO LOVILCA MAŠČOB

 • proizvaja jih slovenski proizvajalec z lastno razvito tehnologijo
 • lovilec maščob je v skladu s standardom SIST EN 1825-1
 • izdelan je iz obstojnega, trdega polietilena (LLDPE)
 • ima dolgo življenjsko dobo
 • možna je 100% reciklaža
 • so vodotesni
 • hitra in enostavna montaža (majhna teža, ni potrebno avtodvigalo za polaganje v jamo, opaževanje, ne rabimo zidarjev, betonskih mešalcev, itd.)
 • enostavno vzdrževanje
 • nizki obratovalni stroški
 • konkurenčna cena, ipd.

SISTEM DELOVANJA LOVILCEV MAŠČOB - POSTOPEK ČIŠČENJA VODE

ROTO lovilec maščob deluje na težnostnem principu, brez kemijskih dodatkov. Odpadne vode, ki odtekajo iz kuhinj ali obratov za predelavo hrane speljemo v prvi prekat lovilca maščob, kjer se vodni tok umiri. Grobi delci – mulj se usedejo na dno prvega prekata usedalnika. Z maščobo onesnažena voda gre preko prehoda na predelni steni med prvim in drugim prekatom v drugi prekat, kjer se maščobe zbirajo. Zaradi nižje specifične teže maščob te splavajo na površino vode, od koder jih posnamemo. Pred iztokom je nameščena stena – cev, ki preprečuje vdor maščob v iztočno cev in posledično nadalje v kanalizacijski sistem. Očiščena voda iz dna drugega prekata odteka pod steno oz. preko cevi v iztok in nadalje v kanalizacijski sistem.


VZDRŽEVANJE LOVILCEV MAŠČOB PO VGRADNJI

Poslovnik ureja, da je potrebno redno praznjenje in čiščenje maščobnika. Skleniti je potrebno pogodbo o odvozu odpadnih maščob z ustreznim podjetjem, ki odpelje odpalke v čistilno napravo. V skladu s poslovnikom se vodi obratovalni dnevnik čiščenja. Maščobik je potrebo pregledati vsakih 14 dni. Maščonik je potrebno izprazniti, ko ugotovimo, da je od gladine navzdol cca 30 cm masti.


ALI LAHKO PUŠČAMO V LOVILCU MAŠČOB DEŽEVNICO ALI FEKALNO VODO?

V lovilec maščob ne smemo dovajati deževnice, odpadno vodo, ki vsebuje fekalije ali olja in maščobe mineralnega izvora. Pomivalna in čistilna sredstva, ki jih vsebuje z maščobo onesnažena voda morajo biti prijazna za izločanje in ne smejo vsebovati stabilnih emulzij.


ZAKAJ PRAV ROTO POSODA ZA ZELJE?

 • ZELJA NI POTREBNO UMIVATI - ne nastaja brozga (notranji pokrov in žleb zgoraj).
 • V posodah za zelje lahko KISAMO TUDI DRUGO ZELENJAVO: bolgarsko solato, roto mešano solato, srbsko zelje, repo, rdeče zelje, kumarice in drugo.
 • Z uporabo Roto posod za zelje si PRIHRANIMO ČAS IN DELO za vlaganje, prostor v kleti in zagotovimo higiensko hranjenje zelenjave.
 • Kisanje po Roto RECEPTIH je naravno, zdravo in domače. Z njimi pridemo pozimi na enostaven in ekonomičen način do solate.

KISLO ZELJE JE ZELENJAVA Z NAJVEČ VITAMINA C.

Naravno kisanje različne zelenjave je najstarejši način konzerviranja, saj so ga poznali že stari Egipčani. Pri tem načinu shranjevanja daje obstojnost zelenjavi mlečna kislina, ki se razvija med kisanjem.


KAKO KISAMO ZELJE?

Za kisanje mora biti zelje popolnoma zdravo in čisto. Naribano zelje čimprej vložimo. Uporabljamo začimbe kot so: sol, poper, lovorjev list, kumina, hren in ostri feferoni. Zelje tlačimo enakomerno, tako da nam jo pokrije iztisnjen sok. Soljenje zelja naj bo čim enakomernejše, da nam ne izloči preveč soka. Najprimernejša temperatura za kisanje je 17 do 22 °C, ko pa je kisanje končano (v 4. do 5. tednih), zelje shranimo pri temperaturi 10 °C. Ko jemljemo zelje iz posode pazimo, da ostane pokrito s sokom.


KAKO PRIPRAVIMO BULGARSKO ALI SRBSKO SOLATO?

V posodo dajemo po plasteh, začnemo z zeljem. Med plastmi solimo (za celo količino potrebujemo 1/2 kg soli pomešane z 1/4 kg sladkorja). Dodamo cel poper ter 1 vrečko konzervansa. Zalijemo z zavrelim in ohlajenim kisom (1l kisa in 3l vode). Na koncu pokrijemo s krpo in pokrovom, ki ga obtežimo. Kontroliramo, da kis pokriva vsaj 2 cm čez pokrov. Serviramo jo k toplim ali hladnim mesnim jedem z dodatkom bučnega olja. Za 15 kg solate potrebujemo: 3 kg paprike, 3 kg napol zelenega paradižnika, 9 kosov naribanega zelja, 1/2 kg narezane čebule, 1/2 kg grobo naribanega korenčka.


KAKO PRIPRAVIMO KISLO REPO?

Kosti z mesom oprhamo pod tekočo mlačno vodo, potem pa jih vložimo v mlačno vodo. Zavremo in počasi kuhamo 30 minut. V lonec dodamo kislo repo, sol, poprova zrna, lovorov list in strt česen. Počasi kuhamo, da se repa zmehča. Skuhamo proseno kašo. V ponvici ali kozici segrejemo mast, na katerem posteklenimo sesekljano čebulo. Potresemo jo z moko, ki jo na hitro svetlo prepražimo, nazadnje pa potresemo z mleto papriko. Zelo na hitro premešamo, zalijemo z malo hladne vode, gladko razmešamo in vlijemo v lonec. Nežno premešamo, po potrebi dosolimo, zavremo in počasi kuhamo še 5 minut.


ALI LAHKO V ROTO POSODI KISAMO TUDI CELE GLAVE ZELJA ZA SARMO?

Glavo kislega zelja obrnemo navzgor in pod kotom krožno obrežemo kocen. Odstranimo nekaj listov, ki jim obrežemo odebeljen del. Ostanek zeljne glave narežemo na rezine. Ohlajeno, prepraženo čebulo s prekajenim mesom in surovo mleto mešano meso zamešamo v na pol kuhan, ohlajen riž. Solimo, popramo, dodamo ščep ali dva majarona, sesekljan peteršilj, mleto sladko papriko in jajce. Dno lonca potresemo s prekajeno svinjine in z naribanim kislim zeljem. Zavijemo sarme, na sredino vložimo zeljni kocen in vse skupaj prekrijemo z ostankom kislega zelja. Zalijemo z vrelo vodo (cca. 1,5 l). Pokrijemo s pokrovko in kuhamo približno eno uro.


ZAKAJ PRAV ROTO SOD ZA KIS?

 • KIS OSTAJA VEDNO ENAKE KAKOVOSTI. Roto sod za kis je konusne oblike, kar omogoča, da kisovna goba nemoteno raste in pokrije celo površino kisa.
 • KIS OSTAJA VEDNO ENAKE KONCENTRACIJE, saj se Roto sod zapira s sistemom poklopec v žleb, v katerega nalijemo vodo, zato kis ne hlapi.
 • Posoda ima spodaj pipo, skozi katero lahko IZPUŠČAMO KIS. 
 • Sodi so opremljeni z RECEPTI za enostavno in naravno pripravo kisa.

KIS JE LAHKO ZELO ZDRAVILEN.

Kis je lahko zelo zdravilen, še posebej če ga pripravimo doma, na naraven način. Domači kis pospešuje presnovo, zavira staranje, ohranja telesno težo, preprečuje nalaganje maščobnih celic, pomaga za sijočo in čisto kožo, nohte in lase.


KAKO PRIPRAVIMO JABOLČNI KIS?

10 kg jabolk (očiščenih, zmletih ali narezanih), 20 L tople vode,8 dkg kvasa (2 kocki), 1 lit. piva, 0,5 kg sladkorja, zmešamo v ROTO sodu za kis.
Odprt in pokrit sod z gazo pustimo nekaj tednov na soncu (pri T=25-30°C), da jabolčnik alkoholno zavre. Vcepitev s starim kisom (ocetno-kislinsko vrenje): V ROTO sodu za kis poteka vrenje preko sladkorja v alkohol in nato še v ocetno kislino. Ko po dveh tednih sladkor povre. V sod prilijemo 0,5 L starega kisa. Čez nekaj tednov kis precedimo. Na površini se formira matična kisovna goba ali ložnjek, ki je naravni ščit kisu in plava na njegovi površini.


KAKO PRIPRAVIMO KIS IZ TROPIN?

Tropine damo v sod za kis in jih pustimo na toplem 8 dni. Ko opazimo ocetno kislinsko vrenje, nanje natočimo vodo in dodamo star kis. Kisamo pri temperaturi cca 25°C in omogočimo dotok svežega zraka. Po nekaj tednih kis precedimo, v rob posode nalijemo vodo in jo pokrijemo s poklopcem. Matična kisovna goba mora vedno plavati po površini kisa.


ALI LAHKO SOD ZA KIS PRENAŠAMO?

Sod lahko uporabljamo za pridelavo in shranjevanje kisa. Sod s kisom ne prenašamo, saj potopljena kisovna goba lahko kisu pokvari okus.


KDAJ POKRIJEMO SOD S POKROVOM?

Dokler poteka ocetno kislinsko vrenje, potrebujemo za ta proces zrak. Zato imamo posodo odprto, pokrijemo jo le z gazo, da zaščitimo kis pred musicami. Ko se lahkoholno vrenje konča, posodo pokrijemo s pokrovom, v žleb pa nalijemo vodo, da ga neprodušno zapremo.


ZAKAJ MORA BITI SOD ZA KIS SPODAJ ŠIRŠI KOT ZGORAJ?

Medtem ko iztakamo kis iz soda, se kis stara in je »klobuk« vedno večji. Da se ne bi strgal je primerno, da je sod proti dnu vedno širši.


ALI JE PLASTIČEN SOD DOBER ZA VRENJE IN SHRANJEVANJE VINA?

Notranja stran polietilenskega soda je trajno parafinirana, tako da je vino le v stiku s parafinsko skorjo. Sicer pa je polietilen plastična masa, ki se uporablja za posode v prehrambeni industriji (npr. embalaža za mlečne izdelke). Sodi za vino so certificirani za vrenje mošta ter shranjevanje vina pri Zavodu za Zdravstveno varstvo Maribor. Uporabljajo jih priznani vinogradniki doma in po svetu, saj sode izvažamo v ZDA, Kanado, Španijo, Portugalsko, Francijo, Grčijo, Bulgarijo....


LEPA IN UPORABNA OBLIKA

S plastčnimi sodi, ki so popolna imitacija lesenih, bo vaša klet izgledala tako kot nekoč. Imajo veliko odprtino in pri natakanju ne potrebujete lijaka, tesnilo zagotovi popolno tesnenje, na pokrov pa namestite vrelno veho. Sodi imajo ravno dno, kar omogoča enostaven transport ali namestitev v kleti.


ZAKAJ JE POLIETILENSKI SOD ENOSTAVNEJŠI ZA UPORABO KOT LESENI ALI KOVINSKI?

 • Notranja stran soda je parafinirana in gladka, zato se vinski kamen ne lovi na stene
 • Dolga življenjska doba: nič več problemov z razsuševanjem ali trohnjenjem soda, razkuževanjem
 • Polietilen je odličen izolator in odlično stabilizira temperaturo vina
 • Enostavno vzdrževanje

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE SODA

Na parafinirane stene se ne nabira vinski kamen, zato sode enostavno čistimo z mlačno vodo skozi zgornjo odprtino. Sode ni potrebno čistiti z vročo vodo, saj umazanija in bakterije ne prodrejo v stene soda (kot npr. pri lesenih sodih).


ŽVEPLANJE SODA

Sod žveplamo z žveplasto palico na dolgi nitki ali s tekočim žveplom.


VZDRŽEVANJE

Mize in stoli so v celoti izdelani iz polietilena, zato jih zlahka speremo z vodo in ne zahteva nobenega vzdrževanja. Material je UV stabilen in odpore na nizke in visoke temperature, zato lahko stole pustimo na prostem tudi pozimi in poleti.


KOMPLET

Sestavlja ena miza in štirje stoli.


ŽIVLJENJSKA DOBA MIZ IN STOLOV

Življenjska doba miz in stolov je vsaj 20 let. Po uporabi jih lahko 100% recikliramo.


ALI SE PLASTIČNA KORITA ZLOMIJO?

Polietilen je elastičen material, zato tudi ob silovitih trkih, korito ne poči in se ne deformira.


ALI PLASTIČNA ROTO KORITA PAŠEJO NA STANDARDNO PODNOŽJE?

Korita do 180 L pašejo na vse vrste podnožij, tudi če st odstranili staro kovinsko korito in ga želite nadomestiti s polietilenskim.


ALI LAHKO IZBEREMO TUDI DRUGE BARVE KORIT ZA SAMOKOLNICE?

Po naročilu naredimo tudi druge barve korit (standardna barva je črna).


ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE SAMOKOLNIC

Zaradi gladih sten se korita samokolnic enostavno čistimo.


KAKŠEN JE NAJVEČJI VOLUMEN DO KATEREGA LAHKO SKLADIŠČIMO KURILNO OLJE V KLETI?

V kurilnem prostoru je dovoljena postavitev do 5000 L.


KOLIKŠNA MORA BITI MINIMALNA ODDALJENOST REZERVOARJA OD PEČI?

Oddaljenost od kotla pa mora biti najmanj 1m, ta pa mora biti izven prostora za prestrezanje tekočine.


KAKO POVEŽEMO REZERVOARJE V VEČJI VOLUMEN?

Rezervoarje povezemo s alkatnimi cevmi in priljučki – bateriski sistem. Povezavo izvede instelater.  

Priključki
Zračenje Polnjenje Sesanje
Dvojni navoj 5/4“ Dvojni navoj 2“ T kos za sesalni vod
Alkaten spojka 5/4“ T kos 2“ Dvovodni priključek 6/4“
Alkatev cev 5/4“ Alkaten spojka 2“ Sesalni kos
  Alkaten cev 2“ Polnilna kapa
    Odzračevalna kapa
    Čep 5/4“
    Čep 2“

ZAKAJ ROTO PODZEMNI ZALOGOVNIK?

ROTO je izdelal podzemni zalogovnik iz polietilena za skladiščenje pelet izven stanovanjskega objekta. Pokončni rezervoar z ojačitvenimi rebri (ta služijo za večjo trdnost) je oblikovan tako, da ob zakopu sovpada z zemljo in preprečuje dvig ob narasli podtalnici. Prostornina (7,5 - 10 m3) zadostuje porabi pelet za eno kurilno sezono pri stanovanjskih hišah do 300 m2 površine. Zalogovnik je prilagojen avtomatskem praznjenju in doziranju do peči, hkrati pa je z zalogovnikom rešen tudi prostorski problem.


ZAKAJ JE POLIETILENSKI REZERVOAR BOLJŠI KOT BETONSKI?

Polietilenski rezervoar vgradimo v nekaj urah. Njegova življenjska doba je 50 let. Polietilen je elastičen material, zato tudi ob silovitih trkih, spremembah temperature, ne poči in se ne deformira. Sistem dvoplaščnih rezervoarjev za goriva je profesionalna izvedba z vsem potrebimi priključki. Polietilenki rezervoarji so iz posebne plastike, ki je odporna na agresivnost nafte.


ALI JE ZAGOTOVLJENA VARNOST PRED IZLITJEM GORIVA?

Varnost zagotavlja dvoplaščnost, saj v primeru puščanja notranjega rezervoarja, zunanji zadrži tejkočino. Poleg tega je na dnu vgrajen senzor, ki opozori lastnika rezervoarja o morebitnem izlitju iz ntanjega rezervoarja.


KAKO VGRADIM REZERVOAR ZA KRILNO OLJE/GORIVO?

Priloga (navodila za vkop). Rezervoar z gorilcem priključi instelater po navodilih proizvajalca.


KAKO VZDRŽUJEMO ROTO CVETLIČNA KORITA?

Cvetlična korita čistimo z vodo. Ker je barva UV obstojna, jih ni potrebno barvati.


LAHKO PUSTIM CVETLIČNA KORITA NA PROSTEM TUDI POZIMI?

Cvetlična korita so izdelana iz polietilena, ki je odporen na nizke in visoke temperature (+ 85 C, -65 C). Pomembno je le, da zagotovimo odtok vode.


KAM ODTEKA ODVEČNA VODA?

Na dnu lončka je oblikovan čep z luknjico, ki omogoča odtok vode oziroma lahko luknjico naredimo tudi ob strani anli na dnu. V lončku lahko naredimo drenažo, kjer se bo zadrževala odvečna voda, ki bo preprečila gnitje korenin.


SO CVETLIČNA KORITA PRIMERNI TUDI ZA STANOVANJE – SOBNE RASTLINE?

V primeru, da imamo cvetlična korita v notanjih prostorih, pod njih namestimo podstavek ali naredimo drenažno plast iz drobnega kamenja.


SE LAHKO CVETLIČNA KORITA ZLOMIJO?

Polietilen je material, ki je zelo elastičen, zato se ne poškoduje tudi v primeru, da nam cvetlično korito pade iz velike višine ali ga zadenemo z avtomobilom.


KAKO PRITRDIM LONČEK NA OGRAJO?

Lonček ima na sredini dve luknjici skozi kateri namestimo žico ali vijak in tako korito pritrdimo na ograjo.


IZ KAKŠNEGA MATERIALA SO NAREJENI MODELI ZA BETON?

Modeli za beton so narejeni polimerov, plastike.


KOLIKO GOTOVIH IZDELKOV LAHKO NAREDIMO IZ ENEGA MODELA?

Iz enega modela ob pravilnem vzdrževanju lahko naredimo od 10 do 100 kos betonskih izdelkov.


KAKO VZDRŽUJEMO MODELE ZA BETON?

Modele za beton moramo pred vsako uporabo namazati z Rotomazom, ki skrbi za to, da se izdelek lažje vzame iz modela. Po vsaki uporabi model očistimo ostankov, da pri naslednji uporabi zmanjšamo možnost mehanskih poškodb na modelu.


ALI HOBY MODELE LAHKO VIBRIRAMO?

Vibriranje z vibracijsko mizo ni dovoljeno. Z gumi kladivom potolčemo po deski, da odstranimo še preostali zrak iz betona, vendar po modelu ne tolčemo (stebričke narahlo potolčemo z gumi kladivom).


KAKO DOLGO SE SUŠI ODLITEK V MODELU?

Sušenje modela je odvisno od vremena oz. toplote, suši se od 12 do 36 ur.


RAZMERJE MASE ZA IZDELAVO ODLITKA?

Vlijemo redko tekočo maso betona (mešanica cement : pesek = 1 : 2 do 4).


ALI IZDELKE LAHKO ARMIRAMO?

Izdelke je možno armirati. Stebričke npr. armiramo tako, da v moker beton vstavimo kovinsko žico, v talne plošče pa kovinsko mrežo.


KAKO VZAMEMO ODLITEK IZ MODELA?

Ko se beton strdi, položimo drugo desko na model, desko in model obrnemo in izdelek stresemo iz modela (na stebričkih odvijemo vijake in iztresemo izdelek iz modela). Če izdelek ne gre iz modela ga polijemo s toplo vodo.


ZAKAJ SO POLIETILENSKI KAJAKI BOLJSI KOT POLIESTERSKI?

Manj občutljivi na udarce (ne poči), dalša življenska doba , UV stabilne barve, neobčutljivi na vremenske vplive -65°C/+85°C


ALI LAHKO POLIETILENSKI KAJAKI POČIJO IN KAKO JIH POPRAVIMO?

Pri normalni uporabi za veslanje ne more kajak počiti ker je material dovolj elastičen, da amortizira udarce. Če poči pod vplivom višje sile pa se kajak lahko zavari z istim materialom kot je kajak proizveden.


ALI SE LAHKO POLIETILENSKI KAJAKI POTOPIJO?

Sam kajak se ne potopi, ker je specifična masa manjša od vode.


KATERI KAJAK JE PRIMEREN ZA ZAČETNIKE ZA VESLANJE PO MORJU?

Dalmatic, Corto in Buran, saj so zelo stabilni na vodi in jih je enostavno manevrirati.


REFERENCE - KDO ŽE UPORABLJA ROTO KAJAKE?

ROTO izvaža kajake v 12 držav (EU, nizozemski antili, ZDA, Kanada,...). Uporabljajo jih tako rekreativni veslači individualno, kot tudi šole in kajakaški klubi.

ROTO kajake uporablja v izobraževalne namene Kajakaška Zveza Slovenije, Madžarske in Italije.

Roto kanuji so odlična izbira najem za različne turistične destinacije.

Roto čolni se uporabljajo za ribičijo in kot »Byboat« jadrnicam ali jahtam.


IZ KAKŠNEGA MATERIALA SO IZDELANI?

Silos je izdelan iz polietilena za shranjevanje živil, kar zagotavlja izredno dobre lastnosti in dolgoletno uporabo, brez dodatnega vzdrževanja. Notranja stran silosa je parafinirana, kar omogoča, da se krmilo ne lepi na stene silosa. Debelina stene omogoča dobro izolacijo krmila pred spremembami zunanje temperaturnih nihanj, zato se na notranji strani se ne nabira kondenz. Kvalitetna plastika ima dolgotrajno življenjsko dobo, je namenjena za shranjevanje živil. Konstrukcija silosa zagotavlja vodotesnost in enostavno čiščenje. Vsebina silosa ostaja vedno suha, ne glede na to, če stoji na prostem, kar je zelo pomembno za zagotavljanje odlične kakovosti krmila. Zadosten kot konusa in popolna gladkost notranjih sten zagotavlja nemoten sesip vsebine iz silosa.


KAKŠNA JE DODATNA OPREMA SILOSA?

 • Lestev z varnostnim obročem.
 • Polnilna cev kovinska z gasilsko prirobnico premera 110 mm.
 • Odzračevalna cev plastična premera 110 mm.

KAKŠNE SO PREDNOSTI ENODELNIH SILOSOV?

 • Vodotesnost: Enodelni silosi zagotavljajo odlično tesnjenje. 
 • Z lijakastim zaključkom enostavno praznimo silos.
 • Gladke notranje stene polietilenskih silosov zagotavljajo polzenje krmila.
 • Debelina sten in kakovost materiala zagotavlja dobro toplotno izolacijo, ki zmanjšuje nastanek kondenza, ki bi lahko vplival na plesnenje krmila.
 • Popolna obstojnost na vremenske vplive in dolga življenjska doba silosa.
 • Zelo majhna masa glede na volumen.
 • Možna 100% reciklaža.
 • Majhna teža olajšuje montažo.
 • Dolga življenjska doba.
 • Živilsko neoporečni material.
 • Odpornost proti obrabi. 
 • Enostavno vzdrževanje.
 • Slovenski izdelek.
 • Hitra in enostavna montaža.

ZAKAJ UPORABLJAMO SESTAVLJIVI SILOS?

Silos je zelo primeren za kmete, ki imajo manjše dnevne odvzeme, saj zaradi odvzema segmentov ne prihaja do naknadne fermentacije in kvarjenja silaže. Ta izvedba plastičnega silosa je brez podnožja in služi za shranjevanje detelje, mlete koruze, koruznega zrnja, pesnih rezancev, žitaric, moke,kave in žagovine. Ko segment izpraznimo, ga lahko snamemo in omogočimo enostaven dostop do vsebine.


KAKO JE ZAGOTAVLJENO TESNENJE?

TESNENJE zagotavljamo z dvojnim robom in gumijastim tesnilom.


KAKŠNE SO PREDNOSTI SESTAVLJIVIH SILOSOV?

 • dolga življenjska doba
 • debelina stene silosa od 4-8 mm zagotavlja dobro izolacijo in preprečuje nihanje temperature znotraj silosa. Posledica tega je, da v silosu ne nastaja kondenz, ki bi povzročal nastanek plesni.
 • površina je gladka, zato je čiščenje enostavno
 • cenovno ugodni
 • na notranji strani silosa je nanesen parafin, ki omogoča, da se krmilo ne lepi na stene silosa
 • slovenski izdelek

IZ KAKŠNEGA MATERIALA SO JAŠKI?

Jaški so iz polietilena.


ALI JE MOŽNA IZVEDBA JAŠKA IZ POLIPROPILENA (SAJ IMAMO CEVI IZ POLIPROPILENA)?

Da. Po dogovoru.


KOLIKO VTOKOV LAHKO IMAMO?

Imamo lahko največ tri vtoke.


KAKŠNA JE VELIKOST IZTOKOV?

Iztoki so velikosti 160/200mm.


KAKŠNE POKROVE ZA JAŠEK LAHKO IMAMO?

Pokrovi so lahko plastični ali litoželezni.


KAKŠNA JE NAJVIŠJA MOŽNA VIŠINA JAŠKA?

Jaške standardno izdelujemo do višine 4m. Odvisno od individualnih projektov, je možna izdelava tudi višjih.


ALI JE JAŠEK POVOZEN?

Jašek s plastičnim pokrovom je samo pohoden. Z litoželeznim pokrovom je nosilnost jaška 12,5, 25 oz. 40 ton.


IZ KAKŠNEGA MATERIALA SO IGRALA ROTIKOM?

Igrala so izdelana iz polietilena.


KOLIKO RAZLIČNIH ELEMENTOV JA NA VOLJO?

Sedem (7).


Kakšne so vrednosti parametrov čistilne naprave ECO 6?

Parameter Pričakovana vrednost v mg/l. Zakonsko določena mejna vrednost v mg./l.
BPK 5 25 30
KPK 130 150
NH4-N < 5 10
TOC 15 - 30 30
Usedljive snovitd> < 0,3 0,3

Čistoča vode iz ECO 6: Garantirana prečiščena voda je povprečno 30 mg/l in max. 70 mg/l.


Kako deluje čistilna naprava ECO 6?

ROTO hišna čistilna naprava ECO 6 je sestavljena iz polietilenskega rezervoarja in elektronskega mehanizma. Notranji prostor rezervoarja je tehnološko razdeljen na tri osnovne prekate. V prvega pritekajo komunalne vode in z zadnjega odteka prečiščena voda. Komunalne vode se v čistilno napravo dovajajo gravitacijsko oziroma pri večjih globinah kanalizacije s črpalko. Na zgornjem delu čistilne naprave je pokrov, oddušnik in elektronsko krmiljen kompresor.


Certifikati

ECO 6 ČN ima oznako CE in izpolnjuje vse kriterije veljavne ekološke zahteve EU zakonodaje.


ECO 6 deluje nemoteno tudi pozimi.

ECO 6 je odporna na vse vremenske pogoje, njeno delovanje poteka nemoteno ne glede na letni čas. Notranja temperatura v čistilni napravi se giblje med 5 in 20◦C.


Ali čistilna naprava ECO 6 upošteva ekološke kriterije?

Čistilna naprava ECO 6 upošteva ekološke kriterije ter potrebe sodobnih uporabnikov kot so zanesljivost, varčno delovanje in enostavna uporaba.


Kakšne so prednosti čistilne naprave ECO 6?

 • je zanesljiva in ima dolgo življenjsko dobo
 • ne moti okolice in ne povzroča hrupa in smradu
 • je varčna in učinkovita
 • konstrukcijsko in uporabniško je enostaven in zanesljiv čistiln objekt
 • edinstvena tehnologija omogoča visoko mero varnosti

Kakšen je postopek čiščenja čistilne naprave ECO 6?

Odplake iz gospodinjstva, ki jih bomo biološko razgradili, najprej pritečejo v sedimentno-selektivni prekat (SS prekat). Odplake pomešane z aktivnim blatom se pomikajo čez odprtino na dnu v aeracijsko-aktivacijski prekat (AA prekat), kjer se s pomočjo zračnika dovaja zrak, ki se po prezračevalnikih, nameščenih na dnu naprave, v majhnih mehurčkih dviga na gladino. AA prekat z bakterijami in zrakom omogoča biološki procesa čiščenja vode. Bakterije imajo na razpolago dovolj kisika in se prehranjujejo z odpadki, ki jih dovajamo iz SS prekata. Iz AA prekata prihaja zmes blata do separacijskega prekata, kjer prihaja do ločevanja očiščene vode od blata. Blato se useda na dno S prekata, odkoder ga prečrpavamo na začetek procesa, očiščena voda pa odteka v naravo.


Ali je potrebno dodajati bakterije čistilni napravi ECO 6?

Bakterije ni potrebno dodajati, saj jih je dovolj v odpadkih. Zagotoviti moramo le dovolj odpadne vode.


ZALOGE SANITARNE VODE

Rezervoar lahko izdelamo v črni barvi, da se v njem voda ogreje. Rezevoar postavimo na streho in voda pod prostim padom teče do uporabnika (ne potebujemo črpalke, voda je ogreta in primerna za sanitarno uporabo).


ČIŠČENJE VODE PRED PRITOKOM V ZBIRALNIK

Čiščenje vode preden priteče v zbiralnik zagotovimo z vgraditvijo žlebnega filtra. Ta tudi omogoča iztok vode, kadar je sod napolnjen z vodo.


VTOK VODE V ZBIRALNIK

Vtok vode v zbiralnik – lahko speljemo od strani, tako da v rezervoarju izrežemo luknjo premera 110 mm, vanj vstavimo tesnilo in žleb / cev.


Kako prečistimo vodo iz žleba, preden pride v zbiralnik?

V žleb namestimo žlebni filter (šifra, slika) ki prefiltrira listje, pesek, žuželke, itd. in tako v zbiralnik teče le čista voda.


Ali lahko pustim zbiralnik na prostem tudi pozimi?

Zbiralnik do polovice izpraznimo v primeru, da bi voda v njem zmrznila.


Kaj je prednost teleskopskega poviška?

Zavijemo ga tako globoko, koliko je visoka globina gradbene jame. Na teleskopski povišek namestimo plastičen pokrov nosilnosti do 600 kg


Koliko največ poviškov lahko namestim na rezervoar?

Standardno namestimo le en povišek, saj je predvideno, da na rezervoar nasujemo do 50 cm zemlje. Če zakopljemo rezervoar globje, na povisek namestimo jašek premera 800 mm in ustrezne višine, da nam omogoča dostop do revizijske odprtine.


ALI BOM Z IZBOROM ECO 6 PLAČAL MANJ KOMUNALNIH PRISPEVKOV?

ECO 6 je priznana naprava s strani GZS, oddlek za komunalo, kot naprava, s katero je uporabnik oproščen plačila kanalizacije. Enako velja za vse ostale ROTO MČN.


ZBIRALNIKI DEŽEVNICE